Kahramanmaraş 2 Şubesi
Şube Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Hasan FURKAN
Başkan

      01.011968 tarihinde Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Dayoluk köyünde doğdu.

     İlkokulu köyünde, ortaokulu aynı ilçeye bağlı Yeşilkent (Yalak) kasabasında, liseyi Kayseri merkezde bulunan Kayseri Lisesinde bitirdi. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden 1995 yılında Yüksek Lisansını, 2003 yılında Doktorasını tamamladı.

     1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010 yılından itibaren de yine aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.

     5 tanesi SCI kapsamında olmak üzere 13 tane uluslararası makalesi, 1 tane ulusal olmak üzere 14 tane makalesi var. Ayrıca 1 tane uluslararası bildirisi ve 1 tane de tamamlanmış BAP projesi vardır. 3 tane Yüksek Lisans Tez çalışması yaptırdı.

     American Mathematical Society (AMS)’de eleştirmen ve pek çok uluslararası dergide hakemliği olan Furkan, Fakülte Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

     14 Şubat 2009 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi olarak görevlendirildi. Göreve geldiğinde 34 kişi üyesi bulunan Eğitim-Bir-Sen’in Üniversite Temsilciliğini çok kısa sürede Şube olma sayısına ulaştıran Furkan, 17 Ekim 2009 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından Şube Başkanı olarak görevlendirildi.  

     Evli ve üç çocuk babasıdır.

   27 Kasım 2010 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Üniversite Şubesinin I. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına seçildi. 9.3.2013 tarihinde bu göreve yeniden seçildi. 

 09 Kasım 2014 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Üniversite Şubesinin 2. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına yeniden seçildi. 

 


Şaban SÖZBİLİCİ
Başkan Vekili

       Bitlis’in Tatvan ilçesinde 16.02.1960 tarihinde doğdu.

     İlköğrenimini Tatvan Tuğ İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Tatvan Lisesinde sürdürdü. 1982 yılında Erzurum’da  Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

     Yusufeli Lisesine Edebiyat Öğretmeni olarak atandı. Sarız Lisesinde Edebiyat Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Kayseri 3. Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik yaptı.1988 yılında Bitlis’in Güroymak ilçesi Gölbaşı Ortaokulunda ve Tatvan Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak çalıştı. 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Türk Dili Okutmanlığına atandı. Bu görevini sürdürmektedir.

    Erciyes, Millî Kültür, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Akademik Çerçeve, Ayna, Alkış dergilerinde ve mahallî gazetelerde şiir, hikâye, derleme, inceleme, makale ve denemeleri yayınlandı. Şiir, hikâye ve tiyatro yazma çalışmaları devam ediyor. 2008 yılında Kahramanmaraş Belediyesi Makale Yarışmasında 1.lik ödülü aldı.

    Evli ve üç çocuk babasıdır.      

   31.3.2011 tarihinden beri Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Şubesi Basın Yayın Sekreterliğini yürütmekte iken 9.3.2013’te bu görevine yeniden seçildi.

09 Kasım 2014 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Üniversite Şubesinin 2. Olağan Kongresinde Şube Başkan Veklliğine seçildi.


Mahmut KILIÇKIRAN
Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)

    1966 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.  

  İlk ve orta öğrenimini memleketi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tekstil Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

   1991-1993 yıllarında İstanbul Tekstil Meslek Lisesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ekim 1993’te KSÜ Kahramanmaraş MYO’da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

   2002 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2003 yılında Almanya’da İplik işletmeleri makineleri üretimi yapan bir fabrikada bir süre tekstil makineleri eğitimi aldı. 2009 -2011 yıllarında Tekstil Teknolojisi Program Koordinatörlüğü görevinde bulundu. GAP Bölgesinde yetişen pamukların fiziksel özellikleri konusunda poster makalesi var.

    Halen KSÜ Kahramanmaraş MYO Tekstil Hazır Giyim ve Deri Bölümü Öğretim Üyeliği görevini yürütmektedir.

    Evli ve iki çocuk babasıdır.

    09.03.2013 tarihinden beri Şube Yönetim Kurulu üyesidir.

09 Kasım 2014 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Üniversite Şubesinin 2. Olağan Kongresinde Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)  seçildi.


Ali DAĞ
Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu)

    


Zülküf AYDEMİR
Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

      Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çağlayancerit ilçesinde tamamladı. 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden bölüm derecesi ile mezun oldu. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

      Birçok haber ajansının Çağlayancerit temsilciliğini yürüttü. Bazı web sitelerinde webmaster ve editörlük görevinde bulundu. Valilik ve Kaymakamlık izni ile Çağlayancerit 80. Yıl ÇPL vekil öğretmen olarak 1 yıl çalıştı, Çağlayancerit Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptı.

      2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde memuriyete başladı ve aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans çalışmalarına başladı. 2011 Yılında kurumlar arası geçişle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine geçiş yaptı.

     Yüksek Lisans öğrenimini  2016 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku alanında tamamladı.

     Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

    Evli ve bir çocuk babasıdır.

    09.07.2014 tarihinden itibaren Şube Yönetim Kurulu üyesidir.


Ömer TEPEBAŞILI
Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

          1972 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.
 İlköğrenimini Kahramanmaraş’ta 12 Şubat İlkokulunda, orta öğrenimini Sütçü İmam Ortaokulunda ve lise öğrenimini ise Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde sürdürdü. 2005 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Elektronik Bölümünü birincilikle bitirdi. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinde eğitimine devam etmektedir.     
 1992 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında vatani görevini tamamladı.  
 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde göreve başladı. 1997 yılında Rektörlük Basımevine görevlendirildi. Basımevi Sorumlusu olarak bu görevini sürdürmektedir.
 Evli ve üç çocuk babasıdır.
 30.05.2015 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 Üniversite Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

 


Fatih AHRAZ
Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

(Mevzuat ve Toplu Sözl

  1981 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 

    Yüksek Lisans öğrenimine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde devam etmektedir.

2002 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde göreve başlamış olup, halen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenci işleri şefi olarak görevine devam etmektedir.

    Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

    Evli ve üç çocuk babasıdır.

   30.05.2015 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 Üniversite Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

eşme)